Εκστρατεία ενημέρωσης του Δήμου Θερμαϊκού για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκύλων

Μεγάλο πρόβλημα για το Δήμο Θερμαϊκού και όχι μόνο είναι το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες των σκύλων
δεν φροντίζουν, δυστυχώς, για την περισσυλογή των περιττωμάτων τους και την εναπόθεσή τους στους
κάδους απορριμμάτων, με συνέπεια να εμφανίζουν τα πάρκα μας, οι χώροι πρασίνου και οι δρόμοι μας
γενικά, μια εικόνα απαράδεκτη για την αισθητική και τον πολιτισμό μας, πράγμα που εγκυμονεί, άλλωστε,
κινδύνους για την υγεία μας και φέρνουν σε δύσκολη θέση και το προσωπικό του Δήμου που έχει την
ευθύνη για την καθαριότητα των χώρων αυτών.
Ξεκινώντας λοιπόν εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών ο Δήμοςμας επισημαίνει ότι σύμφωνα μετην
ελληνική νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες σκύλων είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό
του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των δεσποζόμενων ζώων τους που τα συνοδεύουν σε
περιπάτους κ.λ.π. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία
πρόστιμα.
Πέραν τούτων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν (Ν. 4039 άρθρο 5):
α)Ναμεριμνούνγιατησήμανσηκαιτηνκαταγραφήτουζώου,μετηντοποθέτησημεταλλικής
κονκάρδας στο περιλαίμιό του και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας.
β) Να τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνούν για την κτηνιατρική εξέτασή του.
γ)Ναμεριμνούνγιατηστείρωσητουζώου,εφόσονδενεπιθυμούντηδιατήρησητωννεογέννητων
ζώων ή δε μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.
δ) Ναπαίρνουντα κατάλληλαμέτραώστεναμηνεξέρχεται ελεύθεραοσκύλοςτους απότο χώρο της
ιδιοκτησίας τους και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
ε) Τέλος,οκάτοχοςζώουσυντροφιάςευθύνεταιγιαοποιαδήποτεβλάβηήζημίαπου προκαλείταιαπό
το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.
Πέραόμωςαπόκάθενομοθεσία,είναιβέβαιοπωςυπάρχουνσυγκεκριμένοιλόγοιπουπρέπεινα
συλλέγονται από τους ιδιοκτήτες τα περιττώματα των σκύλων τους. Να σημειωθεί ότι τα περιττώματα των
σκύλων δεν αποσυντίθενται εύκολα και μπορεί να μείνουν στο έδαφος μέχρι και ένα χρόνο πριν
αρχίσουν να διαλύονται, σε αντίθεση με τα απόβλητα των άγριων ζώων (λύκοι, αλεπούδες κ.λ.π.) και ο
λόγος είναι ότι η διατροφή τους διαφέρει πολύ από αυτή των άγριων ζώων και είναι αυτονόητη, πέρα από
την αντιαισθητική του πράγματος και η επιβλαβής συνέπεια στην υγεία του ανθρώπου
Advertisements

Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Θερμαϊκού

Διακόσιοι οκτώ (208) πολίτες που οφείλουν στο Δήμο Θερμαϊκού ποσό που ανέρχεται στο σύνολό
του στα 448.431,85 ευρώ, έσπευσαν να αξιοποιήσουν από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4483/17
μέχρι σήμερα, την αποπληρωμή των χρεών τους.
Να σημειωθεί ότι όλοι οι οφειλέτες από 5.000 ευρώ και πάνω ειδοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες
του Δήμου και από αυτούς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για ευνοϊκή ρύθμιση:
· 49 οφειλέτες με συνολικό χρέος 31.525,33 ευρώ, λόγω της εφάπαξ καταβολής,
απηλλάγησαν 100% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα.
· 72 οφειλέτες με συνολικό χρέος 56.201,91 ευρώ, ρύθμισαν τα χρέη τους έως 24 δόσεις
και απηλλάγησαν των προσαυξήσεων κατά 80%.
· 24 οφειλέτες με συνολικό χρέος 40.237,07 ευρώ, ρύθμισαν τα χρέη τους έως 48 δόσεις
και απηλλάγησαν των προσαυξήσεων κατά 70%.
· 34 οφειλέτες με συνολικό χρέος 143.469,19 ευρώ, ρύθμισαν τα χρέη τους έως 72 δόσεις
και απηλλάγησαν των προσαυξήσεων κατά 60%.
· 29 οφειλέτες με συνολικό χρέος 176.998,35 ευρώ, ρύθμισαν τα χρέη τους έως 100 δόσεις
και απηλλάγησαν των προσαυξήσεων κατά 50%.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους προς το Δήμο Θερμαϊκού, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής
στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4483/2017 μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου του 2017

Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας ‘’BIOREAL’’

Στόχοςτουπρογράμματος BIOREAL καιτηςκατασκευήςμιαςμονάδαςκομποστοποίησηςπου
προτείνεται είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων, που αποσκοπεί στη
βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.

Συνέχεια

Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικά εργαστήρια εκπαιδευτικών στο Δήμο Θερμαϊκού

Η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Θερμαϊκού σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Επανομής και το
Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οργανώνει
επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικά εργαστήρια διάρκειας δώδεκα (12) και τεσσάρων (4) ωρών
αντίστοιχα, με θέμα: «Το θέατρο στη σχολική τάξη και στη σχολική σκηνή».
Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες:
Δευτέρα 16/10/2017 (17:00 – 20:00 εργαστήριο 1) – στο Γυμνάσιο Επανομής
Δευτέρα 23/10/2017 (17:00 – 20:00 εργαστήριο 2) – στο Γυμνάσιο Επανομής
Τετάρτη 1/11/2017 (17:00 – 20:00 εργαστήριο 3 & παράσταση) – στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής
Ο δεύτερος κύκλος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/11/2017 (17:00 – 20:00 σεμινάριο –
εργαστήριο) στο Γυμνάσιο Επανομής.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε έναν ή και στους δυο κύκλους του
σεμιναρίου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:
https :// goo . gl / XnFFw 3
Μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική θυρίδα:
pd . epanomi . gym @ gmail . com
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.
Περαία, 29 Σεπτεμβρίου 2017