Το γαϊτανάκι αυξήσεων της ΔΕΗ

Σε θηλιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει εξελιχθεί το κόστος ρεύματος, που έχει παρουσιάσει γεωμετρική αύξηση εξαιτίας των αλλεπάλληλων αυξήσεων που έχουν επιβληθεί την τελευταία πενταετία. Συνολικά 17 φορές την τελευταία πενταετία (περιλαμβανομένης και της επικείμενης αύξησης του Ιανουαρίου) κλήθηκαν οι καταναλωτές, οικιακοί ή επιχειρήσεις, να πληρώσουν αυξημένα κόστη στους λογαριασμούς που πληρώνουν για ρεύμα.
Οι 17 αυξήσεις δεν αφορούν μόνο τα χρήματα …

που εισπράττει η ΔΕΗ αλλά και τις υπόλοιπες χρεώσεις και τέλη, καθώς επίσης και τους φόρους που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς που πληρώνουμε κάθε δίμηνο. Για παράδειγμα, σημαντικές είναι οι αυξήσεις που έχουν επιβληθεί στους φόρους, στα τέλη ΑΠΕ και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές χρηματοδοτώντας τις πράσινες μονάδες ηλεκτρισμού, το φθηνό ρεύμα για τους πολύτεκνους αλλά και για τους νησιώτες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τις 17 φορές που αυξήθηκε η επιβάρυνση των καταναλωτών στους λογαριασμούς ρεύματος, οι 9 αφορούν το 2010, δηλαδή τη χρονιά που σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες ισχύει «πάγωμα» των λογαριασμών των ΔΕΚΟ. Εκτός όμως από τις 17 αυξήσεις που έχουν ήδη επιβληθεί ή έχουν ήδη αποφασιστεί για την 1η Ιανουαρίου του 2011, μια ακόμη δόση αυξήσεων αναμένεται για το 2012, στο πλαίσιο του μνημονίου.

Αναλυτικά οι αυξήσεις που έχουν επιβληθεί έχουν ως εξής:
1. 1η Αυγούστου 2006, μεσοσταθμική αύξηση 4,8%

2. 2 Μαρτίου, 1 Ιουλίου 2007, μεσοσταθμική αύξηση 3,57%

3. 1η Δεκεμβρίου 2007, μεσοσταθμική αύξηση 6,41%

4. 1η Ιουλίου 2008, μεσοσταθμική αύξηση 7,24

5. Ιούλιος 2009, καθορισμός των χρεώσεων ΥΚΩ στα 500 εκατ. ευρώ και επιμερισμός τους στους πελάτες της ΔΕΗ

6. Ιούλιος 2009, αύξηση κατά 30% των τελών χρήσης δικτύου

7. Β’ τρίμηνο 2010, αυξήσεις ρήτρας καυσίμου 0,23% ή αλλιώς 0,22 ευρώ/1000 kWh στην υψηλή τάση, 0,23 ευρώ/1000 kWh στη μέση και 0,24 ευρώ/1000 kWh στη χαμηλή τάση

8. Μάρτιος 2010, αύξηση ΦΠΑ από 9% στο 10%

9. Μάιος 2010, επιβολή ΕΦΚ 5,00 ευρώ ανά 1.000 kWh για Οικιακή και Δημόσια χρήση και 2,50 ευρώ ανά 1.000 kWh για Επιχειρηματική χρήση.

10. Μάιος 2010, επιβολή χρέωσης Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) 5 0/00 ΔΕΤΕ ή αλλιώς 0,50 ευρώ ανά 1.000 kWh

11. Ιουνιος 2010, αύξηση 1756% του τέλους ΑΠΕ από 0,3 ευρώ σε 5,57 ευρώ η μεγαβατώρα για βιομηχανίες και εμπορικούς πελάτες

12. Ιούλιος 2010, αύξηση ΦΠΑ από το 10 στο 11%

13. 8 Ιουλίου 2010, αύξηση των χρεώσεων για τη χρήση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού αναδρομικά από την αρχή του χρόνου 15% στη μέση τάση και 7% στη χαμηλή τάση

14. Δεκέμβριος 2010, νέα αύξηση του πλαφόν για το τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι επιχειρήσεις από 716.955 ευρώ σε 735.296 ευρώ. Η επιπλέον επιβάρυνση είναι της τάξης του 2,65%

15. Δεκέμβριος 2010, αύξηση του πλαφόν για τις ΥΚΩ επίσης σε 735.296 από 716.955 ευρώ ετησίως και καθορισμός των ΥΚΩ σε 496 εκατ. ευρώ για το 2010

16. Ιανουάριος 2011, αύξηση ΦΠΑ από το 11 στο 13%

17. Ιανουάριος 2011, μέση αύξηση 13,7% στα οικιακά τιμολόγια και μειώσεις από 5 έως 18% στα εμπορικά και τις μεγάλες καταναλώσεις

18. 2012, αναμένεται η δεύτερη δόση των αυξήσεων κυρίως για το αγροτικό ρεύμα

Πηγή: capital.gr

Advertisements